• (12) 415 13 47
  • szkola58@interia.pl
  • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
  • Aktualności z życia szkoły

    Próbny egzamin ósmoklasisty

    W dniach 18,19,20 grudnia w Szkole odbędzie się próbny egzamin dla uczniów klas VIII. Egzamin organizowany jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Materiały egzaminacyjne obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i arkusze dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu warkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone w serwisach przeznaczonych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. O terminie pobrania materiałów dyrektorzy szkół będą powiadomieni przez dyrektorów OKE w odrębnym komunikacie.Oceny prac dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań, które również zostaną przekazane szkołom.

    http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20181022%20Pr%F3bny%20egzamin%20osmoklasisty.pdf