• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Aktualności z życia szkoły

  WDŻ – deklaracje

  ……………..………..…………                                          Kraków,  dn. …………….……

  imiona i nazwiska rodziców

  ……………..………..…………

  ……………..………..…………

  adres zamieszkania

  OŚWIADCZENIE

  Oświadczam, że ………………………………………………………………………………………………

    (imię i nazwisko ucznia, klasa)

   będzie uczestniczyć w  zajęciach z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.

   

   

   

  ……………………………………………………………….

  Podpisy rodziców

  Uwaga: Deklaracja obowiązuje w okresie nauki w szkole. W przypadku zmiany decyzji należy złożyć rezygnację uczestnictwa.

   

   

   

  REZYGNACJA

   

  ……………..………..…………                                          Kraków,  dn. …………….……

  imiona i nazwiska rodziców

  ……………..………..…………

  ……………..………..…………

  adres zamieszkania

   

   

  OŚWIADCZENIE

  Oświadczam, że ………………………………………………………………………………………………

  (imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa)

  NIE będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.

   

   

   

  ……………………………………………………………….

  Podpisy rodziców

   

   

   

  Uwaga: Oświadczenie obowiązuje w okresie nauki w szkole. W przypadku zmiany decyzji należy złożyć nowe oświadczenie uczestnictwa w zajęciach.