• (12) 415 13 47
  • szkola58@interia.pl
  • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
  • Aktualności z życia szkoły

    Zima w szkole 2018

    W pierwszym tygodniu ferii zimowych tj. od dnia 12 lutego do dnia 16 lutego 2018 roku w Szkole będą organizowane zajęcia dla uczniów, którzy spędzą ferie w miejscu zamieszkania. Planuje się utworzenie dwóch 15 osobowych grup. Zajęcia będą się odbywały od godziny 8.00 do godziny 16.00 na terenie świetlicy szkolnej. Karty zapisu uczestników są do odebrania u Pani Wicedyrektor Szkoły (decyduje kolejność zgłoszeń).

    Istnieje możliwość zamówienia obiadów u Ajenta prowadzącego szkolną stołówkę.