• (12) 415 13 47
  • szkola58@interia.pl
  • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
  • Aktualności z życia szkoły

    14 października

    We środę 14 października zajęcia dydaktyczne nie odbędą się. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Świetlica funkcjonować będzie od 7.00 do 17.00.

    O godzinie 13.00 rozpocznie się w sali gimnastycznej Szkoły Uroczyste ślubowanie klas I.