• (12) 415 13 47
  • szkola58@interia.pl
  • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
  • Aktualności z życia szkoły

    Adres mailowy Rady Rodziców Szkoły

    Dyrektor Szkoły wraz z Panem Przewodniczącym Rady Rodziców Szkoły podaje do wiadomości adres mailowy Rady Rodziców Szkoły

    radarodzicow.sp58@wp.pl