• (12) 415 13 47
  • szkola58@interia.pl
  • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
  • Aktualności z życia szkoły

    Boiska szkolne

    Dyrektor Szkoły informuje, że protokolarnie oddano Szkole do użytku nowe boiska oraz bieżnię wraz ze skocznią w dal. Inwestycja ma służyć rozwojowi sprawności fizycznej Uczniów naszej Szkoły. Są to obiekty ogólnodostępne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą z nich korzystać Uczniowie, Młodzież oraz Mieszkańcy Prądnika po zakończeniu zajęć dydaktycznych i opiekuńczych organizowanych dla Uczniów przez Szkołę. Jednocześnie prosi się o respektowanie Regulaminu korzystania z tych obiektów.

    Dyrektor dziękuje Zarządowi Infrastruktury Sportowej Miasta Krakowa, Radnym Dzielnicy IV, którzy poparli wniosek o tę inwestycję.