• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Aktualności z życia szkoły

  Dzień Edukacji Narodowej

  Dyrektor Szkoły informuje, że dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć.

  Dz.U.2018.967 t.j.

  | Akt obowiązujący

  Wersja od: 1 września 2019 r. do: 31 grudnia 2020 r.

  Art.  74.  [Dzień Edukacji Narodowej]

  W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

   Stołówka szkolna będzie wydawać obiady jak każdego dnia tj. od 12.00 do 14.00