• (12) 415 13 47
  • szkola58@interia.pl
  • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
  • Aktualności z życia szkoły

    Egzamin ósmoklasistów

    Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, terminach przeprowadzenia egzaminów klas ósmych. Szczegóły znajdują się pod podanym poniżej linkiem.

    https://men.gov.pl/rekrutacja