• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Aktualności z życia szkoły

  EKO – LOGICZNI

   

  W wrześniu i październiku był realizowany w naszej szkole projekt EKO-LOGICZNI, w którym miały zaszczyt uczestniczyć 4 uczennice naszej szkoły: Julia Bukowińska 8b, Kamila Chwała 8a, Liliana Moksa 8a i Patrycja Siudak 8b. W ramach projektu odbywały się różne ciekawe zajęcia.  W dniach 15/22/29 września odbyły się zajęcia laboratoryjno-warsztatowe w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie, 2 października miał miejsce wyjazd do Ekospalarni oraz 12 października seminarium podsumowujące cały projekt.

  W czasie zajęć warsztatowych w Zespole Szkół Chemicznych, uczestniczki mogły w sposób eksperymentalny dowiedzieć się jak zanieczyszczenia wpływają na różnego rodzaju materiały,  jak korzystać z odnawialnych źródeł energii oraz o konsekwencjach zanieczyszczenia gleby. W czasie pierwszych zajęć wykonane zostały doświadczenia takie jak: badanie oddziaływania tlenku siarki(IV) na kolorowe kwiaty, zachowanie się wodnego roztworu tlenku siarki(IV) wobec żelaza  oraz badanie zawartości jonów azotanowych(V) w wodzie rzecznej. Podczas wymienionych eksperymentów uczestniczki miały okazję wysnuć wniosek wyjaśniający jak powstają kwaśne deszcze oraz zaobserwować, jak kwaśne deszcze odbarwiają płatki róży, czyli jak wpływają na roślinność. W kolejnym doświadczeniu otrzymany tlenek siarki(IV) został poddany reakcji z żelaznym gwoździem, dzięki czemu uczestnicy przekonali się również o niszczącym działaniu tlenku siarki(IV) na metalowe przedmioty. Celem ostatniego doświadczenia było zbadanie zanieczyszczeń wody rzecznej. Badacze mieli za zadanie ustalić zawartość jonów azotanowych(V), jako niepożądanego składnika wód. Podczas kolejnych warsztatów przedstawione były odnawialne źródła energii, a także optymalne i rozsądne wykorzystywanie energii. Wykonane doświadczenia to eksperyment dotyczący energii wiatru, badanie sposobów wykorzystania energii słonecznej do gromadzenia ciepła, badanie zależności prądu fotoogniwa od natężenia oświetlenia oraz zależności natężenia prądu od kąta nachylenia panelu słonecznego. W oparciu o zdobyte wyniki, uczestniczki mogły się przekonać jak najskuteczniej pozyskiwać energię wiatru oraz energię pochodzącą z promieniowania słonecznego. Dodatkowo, na podstawie sporządzonych wykresów, mogą wnioskować jak sprawić, aby otrzymaną energię wykorzystywać długo i efektywnie. Ostatnie warsztaty przybliżały tematykę związaną z zanieczyszczeniami gleby i ich konsekwencjami dla roślin. Uczestniczki miały okazję wykonać i obserwować preparaty mikroskopowe z porostów, obserwować inne gotowe preparaty z roślinami, a także badać kwasowość gleb i za pośrednictwem eksperymentów poznać metody poprawy właściwości gleby, czyli poznać skutki procesu wapnowania. Warsztaty miały na celu uświadomić uczestników jak za pomocą indykatorów „czytać” ze środowiska rodzaj i skalę zanieczyszczeń.

  Kolejnym elementem projektu były zajęcia terenowe w Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie, które były bardzo ciekawym doświadczeniem. Zorganizowana ścieżka ekologiczna dotyczyła prawidłowej gospodarki odpadami, segregacji śmieci, skutków oddziaływania w tym zakresie na środowisko naturalne.

  Na podsumowanie projektu uczennice pojechały na seminarium podsumowujące do Urzędu Miasta, gdzie w Sali Obrad zostały wręczone nagrody. Nasza szkoła zdobyła drugie miejsce w teście o ekologii z wynikiem 90%. Oprócz nagród indywidualnych dla Patrycji, Liliany, Julii i Kamili, uczennice otrzymały zestaw sprzętów do pomiaru wiatru, naświetlenia oraz temperatury do wykorzystania w pracowniach szkolnych.

                  Podsumowując, projekt był bardzo ciekawy i uczennice uczestniczyły w nim z pełnym zaangażowaniem. Realizowanie projektu z pewnością wpłynęło na poszerzenie świadomości ekologicznej, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska oraz racjonalne korzystanie z jego zasobów.

  Opiekun projektu: Pani Karina Księżna

  Autorki: Julia Bukowińska, Patrycja Siudak