• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Aktualności z życia szkoły

  Finał XVI Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego

  Wyłonieni najlepsi uczniowie w I etapie szkolnym spośród sześciu szkół: SP21, SP58, SP67, SP107, SP109 i SP113 zmierzyli swoje umiejętności językowe w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczniowie napisali test składający się z urozmaiconych zadań dotyczących przeczytanej lektury pt. „Journey to the Centre of the Earth” Julesa Verne. W etapie drugim każdy z uczestników wypowiadał się w języku angielskim tworząc opowiadanie na podstawie wylosowanego zestawu z dwoma czasownikami i trzema rzeczownikami oraz udzielał odpowiedzi na jedno z wylosowanych pytań – niespodzianka.

  W dzisiejszym finale znaleźli się również uczniowie „dwujęzyczni” dla których przygotowane zostały odrębne zestawy zadań. Jednym z nich była wypowiedź uzasadniająca wybór jednego z trzech zdjęć, które zdaniem odpowiadającego najbardziej odzwierciedlało podaną kwestię. Należało również uzasadnić odrzucenie pozostałych dwóch zdjęć. Ponadto komisja zadawała dodatkowe pytania dotyczące poruszanego tematu w celu uzyskania pełniejszej wypowiedzi i sposobu spojrzenia na problem.

  Wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zadania prezentując się z jak najlepszej strony.

  Wyłonieni najlepsi dzisiejszego finału: I miejsce – Adam Majcherczyk SP 107, II miejsce – Karolina Mendelowska SP 67, III miejsce – Krzysztof Kosiorowski SP 67.

  W kategorii uczniowie „dwujęzyczni”: I miejsce – Kacper Kopeć SP 109, Patryk Rzepczyński SP 109 i Emilia Hennessy SP 113.

  Uczniowie naszej szkoły: Michał Rawski zajął IV miejsce, natomiast Adam Firganek – miejsce VIII.

  Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy zdobywania dalszych sukcesów. Nauczycielom dziękuję za przygotowanie uczniów i umożliwienie im wzięcia udziału w konkursie.

  Składam podziękowania dla Rady Dzielnicy IV oraz Wydawnictwu Oxford za ufundowanie cennych nagród książkowych dla uczestników konkursu.

   

   

   

  Organizator konkursu:

  Edyta Sadłowska