• (12) 415 13 47
  • szkola58@interia.pl
  • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
  • Aktualności z życia szkoły

    Fotowoltaika – zawiadomienie o wyborze oferty

    Dyrektor Szkoły zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58

    zawiadomienie o wyniku