• (12) 415 13 47
  • szkola58@interia.pl
  • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
  • Aktualności z życia szkoły

    Informacja dla Rodziców i Uczniów klasy VIII

    Dyrektor Szkoły prosi o zapoznanie się z treścią Zarządzenia nr 6/20 MKO z dnia 28 stycznia 2020 roku oraz Załącznikami nr 1 i 2 do wspomnianego Zarządzenia. Dotyczy ono zasad Rekrutacji do Szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021

    https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-6-20-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-29-stycznia-2020-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-do/