• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Aktualności z życia szkoły

  Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

  Dyrektor Szkoły przekazuje informację dotyczącą Kalendarza roku szkolnego 2017/2018

  Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  4 września 2017 r.
  podstawa prawna:
  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
  2. Zimowa przerwa świąteczna
  23 – 31 grudnia 2017 r.
  podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
  3. Ferie zimowe
  12-25 lutego 2018 r.
  województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
  podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

  4. Wiosenna przerwa świąteczna
  29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
  podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
  oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
  5. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  22 czerwca 2018 r.
  podstawa prawna:
  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
  6. Ferie letnie
  23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
  podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)