• (12) 415 13 47
  • szkola58@interia.pl
  • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
  • Aktualności z życia szkoły

    Karta zapisu do świetlicy

    Dyrektor Szkoły informuje, że do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności będą zapisywani uczniowie klas I – III, który oboje Rodziców/opiekunów prawnych pracuje.  Kartę zapisu można pobrać poniżej

    Karta zapisu