• (12) 415 13 47
  • szkola58@interia.pl
  • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
  • Aktualności z życia szkoły

    Konkursy przedmiotowe 2018/2019

    W bieżącym roku szkolnym Małopolskie Kuratorium Oświaty organizuje Konkursy przedmiotowe dla uczniów Szkół Podstawowych. Wykaz Konkursów oraz Regulaminy ich przeprowadzania, a także wykaz zakresu niezbędnych wiadomości i umiejętności znajduje się na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

    https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/konkursy-i-olimpiady/konkursy-przedmiotowe/konkursy-przedmiotowe-w-roku-szkolnym-2018-2019/konkursy-przedmiotowe-dla-uczniow-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-2018-2019/