• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Aktualności z życia szkoły

  Konsultacje dla ósmoklasistów

  Zgodnie z informacją MEN od dnia 25 maja dla uczniów klasy VIII organizuje się nieobowiązkowe konsultacje. Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości terminy tych konsultacji (obowiązują od 25 maja i dotyczą klasy VIII).

  Terminy Konsultacji dla pozostałych klas zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu.

  K O N S U L T A C J E