• (12) 415 13 47
  • szkola58@interia.pl
  • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
  • Aktualności z życia szkoły

    Konsultacje od dnia 1 czerwca

    Od dnia 1 czerwca ruszają konsultacje dla uczniów klas od IV do VII.  Są one dobrowolne! Uczniowie będą mogli spotkać się z uczącymi, poprawić oceny, uzyskać wyjaśnienia trudnych tematów z poszczególnych przedmiotów. Nadal obowiązują obostrzenia sanitarne i Oświadczenia Rodziców. Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII zachowuje ważność.

    K-O-N-S-U-L-T-A-C-J-E-IV-VII-2-7