• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Aktualności z życia szkoły

  Kraków dla Rodziny „N” – Informacja

  Program Kraków dla Rodziny „N”

   

   

  Program pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Kraków i ma na celu wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

   

  Do korzystania z programu uprawnione są:

  • rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie (rodzinne domy dziecka).

   

  Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem otrzymują:

  • niepełnosprawne dziecko do ukończenia 25 roku życia, posiadające odpowiednio aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • uprawnieni członkowie rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,
  • uprawnione dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie (rodzinne domy dziecka),
  • opiekunowie placówek opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie (rodzinne domy dziecka).

   

  Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem upoważnia przede wszystkim do:

  • bezpłatnych przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie,
  • 50 % zniżki w opłatach za bilety wstępu m.in. do miejskich teatrów, muzeów oraz na miejskie baseny,
  • bezpłatnego biletu dla dziecka niepełnosprawnego oraz 50 % ulgi dla pozostałych członków rodziny przy zakupie biletu do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie,
  • przyjmowania do żłobków samorządowym Gminy Miejskiej Kraków poza kolejnością,
  • korzystania z katalogu oferty prywatnych podmiotów.

  Ponadto planowane jest wprowadzenie w  2018 roku

  • zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym
  • ulgi w wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

   

   

   

  Wnioski można składać:

  1) ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków,

  2) os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

   

  Dodatkowe lokalizacje czynne wyłącznie w miesiącach listopad 2017 r. – styczeń 2018 r.:

  1) ul. Wielicka 28a, 30-551 Kraków,

  2) G. H. „Bronowice”, ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków (piętro I),

  3) G.H. „Serenada”, al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 39, 30-001 Kraków (piętro II),

  4) ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków (filia MOPS),

  5) ul. Rzeźnicza 2, 31-540 Kraków (filia MOPS),

  6) ul. Praska 52, 30-322 Kraków (filia MOPS).

   

   

  Dodatkowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.sprawyspoleczne.krakow.pl i www.krakow.pl/bezbarier/kkrn

  pod adresem: RodzinaN@um.krakow.pl

  oraz pod nr. tel. 12 616 52 93, 12 616 52 94