• (12) 415 13 47
  • szkola58@interia.pl
  • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
  • Aktualności z życia szkoły

    Nauczyciel z Pasją

    Dnia 16 października 2017 roku Pani mgr Ewa Adamczyk – Nauczyciel Dyplomowany Szkoły otrzymała honorowy tytuł “Nauczyciela z Pasją”. Tytuł został nadany za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przez Pana Prezydenta Miasta Krakowa. Gratulujemy!