• (12) 415 13 47
  • szkola58@interia.pl
  • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
  • Aktualności z życia szkoły

    Nauka zdalna klas I – III

    Dyrektor Szkoły informuje, że od dnia 9 listopada do dnia 29 listopada nauczanie w klasach I – III odbywać będzie się zdalnie. Klasy starsze pozostają w tym systemie nauczania.

    Prosi się Rodziców uczniów o zabranie w piątek podręczników, aby dzieci miały do nich dostęp w czasie nauki zdalnej.