• (12) 415 13 47
  • szkola58@interia.pl
  • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
  • Aktualności z życia szkoły

    “Nie daj się”

    Dyrektor Szkoły przesyła informację dotyczącą wsparcia w okresie pandemii. Materiały zostały opracowane przez Miasto Kraków oraz Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną dla Dzieci. Prosi się o zapoznanie. Szczegóły poniżej

    https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/244994,1812,komunikat,%60_nie_daj_sie_____wsparcie_psychiczne_uczniow__rodzicow_i_nauczycieli_w_czasie_pandemii___odcinek_iv.html