• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Aktualności z życia szkoły

  Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

  Pytania do postępowania ZP-1/19

  1. Zamawiający zapisał we wzorze umowy „Wykonawca udziela 2-letniej gwarancji na kompleksowe i niewadliwe wykonanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, z wyjątkiem tych elementów lub komponentów instalacji fotowoltaicznej, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wówczas obowiązuje termin gwarancji według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.” Proszę o wyjaśnienie, czy jeśli producent falowników przewiduje np. 10 lat gwarancji podstawowej z możliwością wydłużenia do 20 lat lub 25 lat za dodatkową opłatą, to Zamawiający, wymaga, aby w ofercie uwzględnić 25 lat gwarancji, co automatycznie znacząco zwiększa cenę urządzenia?

  Odpowiedź Zamawiającego:

  Zamawiający wskazuje, że zgodnie z pkt. 13 SIWZ punktuje cenę oferty oraz termin realizacji.

  1. Ocena techniczna stanu dachu przewiduje montaż 156 modułów, specyfikacja techniczna oraz przedmiar – 140 modułów. Prosimy o potwierdzenie, że wiążąca jest ilość 140 sztuk.

  Odpowiedź Zamawiającego:

  Zamawiający informuje, iż wiążąca jest ilość wskazana w specyfikacji technicznej i przedmiarze.

  1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej technologii modułów fotowoltaicznych niż „backcontact”, przy zapewnieniu wszystkich pozostałych parametrów?

  Odpowiedź Zamawiającego:

  Jeżeli jest to rozwiązanie równoważne, to Zamawiający je dopuszcza zgodnie z pkt. III . 3 SIWZ.

  1. Czy system monitoringu pracy instalacji ma być zainstalowany i podłączony do urządzeń w obiekcie szkoły?

  Odpowiedź Zamawiającego:

  Jeżeli nie zaistnieje taka konieczność, to Zamawiający nie wymaga takiej instalacji i podłączenia.

  1. Czy Zamawiający dopuszcza, jako rozwiązanie równoważne, zastosowanie konstrukcji wsporczej wykonanej na podstawie doboru i obliczeń uprawnionego projektanta konstrukcji budowlanych?

  Odpowiedź Zamawiającego:

  Zamawiający będzie kwalifikował rozwiązania równoważne w sposób zgodny z art. 30 ust. 5 ustawy PZP.

  1. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje instalacji odgromowej i uziemienia. Nigdzie w dokumentacji nie uwzględniono takich prac.

  Odpowiedź Zamawiającego:

  Zakres zamówienia należy zrealizować zgodnie z dokumentacją opublikowaną przez Zamawiającego.

  Zwracam się do Państwa z wnioskiem o dopuszczenie modułów fotowoltaicznych w technologii monokrystalicznej half-cut i o mocy 315 Wp. Zaproponowana zmiana nie wpływa na funkcjonalność instalacji fotowoltaicznej, a pozwala to obniżyć koszt wykonania instalacji. Powyższa zmiana będzie wiązała się ze zwiększeniem liczby paneli- 3 szt. Jednak dokładając 3 panele uzyskamy większą moc instalacji, a dach szkoły zapewnia możliwość zwiększenia liczby paneli.

  Odpowiedź:

  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w sposób zgodny z art. 30 ust. 5 ustawy PZP.