• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Aktualności z życia szkoły

  PCK podziękowania

  Od wielu lat Miejski Zarzad Rejonowy PCK w Krakowie
  jest organizatorem akcji charytatywnych, w których aktywny udzial
  biorą uczniowie naszej szkoły. Pieczę nad wszystkimi działaniami
  sprawuje SK PCK, którego opiekunem jest Pani Danuta GOLBA.

  Nasza pomoc i wsparcie w akcjach zawsze jest doceniane
  przez MZR PCK w Krakowie czego dowodem są liczne
  podziękowania, kierowane do uczniów i nauczycieli Szkoły,
  opiekunki SK PCK.