• (12) 415 13 47
  • szkola58@interia.pl
  • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
  • Aktualności z życia szkoły

    Podziękowanie

    W imieniu własnym oraz Uczniów Szkoły pragnę podziękować wszystkim, którzy przekazali na rzecz naszej Szkoły 1 % odpisu za rok 2018. Dzięki Państwa dobrej woli Szkoła otrzymała kwotę 6851, 79 złotych. Pozwoliło to na wymalowanie sali nr 27 i zakup oraz montaż nowych grzejników w sali nr 15.

    Dziękuję!