• (12) 415 13 47
  • szkola58@interia.pl
  • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
  • Aktualności z życia szkoły

    Podziękowanie dla Darczyńców

    Wszystkim Darczyńcom – Rodzicom, Absolwentom, Przyjaciołom  dziękujemy za dokonanie 1 % odpisu na rzecz naszej Szkoły. Otrzymaliśmy kwotę 4595,49 złotych.  Zostanie ona przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia. Szczegółowe rozliczenie zostanie jak każdego roku podane do publicznej wiadomości.

    DZIĘKUJEMY!!!