• (12) 415 13 47
  • szkola58@interia.pl
  • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
  • Aktualności z życia szkoły

    Podziękowanie za odpis 1%

    W imieniu własnym oraz Rady Uczniowskiej Szkoły dziękuję wszystkim Darczyńcom, którzy dokonali odpisu 1% na rzecz naszej Szkoły. Dzięki Państwu otrzymaliśmy kwotę 5 575,68 złotych. Zostanie ona przeznaczona na zakup szkolnej radioli. Jak każdego roku dokładne rozliczenie zostanie podane do publicznej wiadomości.

    Jeszcze raz DZIĘKUJEMY!