• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Aktualności z życia szkoły

  Protokół Zebrania Prezydium Rady Rodziców Szkoły.

  Dnia 18 września zgodnie  z zasisem w Statucie Szkoły Podstawowej nr 58 odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym Zebranie przedstawicieli klas. Protkół z zebrania w załączeniu.

  PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW SP NR 58 W KRAKOWIE

  W dniu 18 września 2018 roku odbyło się pierwsze, w nowym roku szkolnym, zebranie Rady Rodziców SP nr 58 w Krakowie.

  Porządek obrad:

  1. Spotkanie Dyrektora Jerzego Zychala z Radą Rodziców. Poinformowanie Rodziców
   o planach inwestycyjnych szkoły na rok 2018/2019. Przedstawienie programu szkolnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Omówienie spraw bieżących.
  2. Wnioski i zapytania członków Rady Rodziców do Dyrektora.
  3. Zebranie Rady Rodziców prowadzone przez pana Marka Bryłę, przewodniczącego RR.

  Ad. 1

  Dyrektor Jerzy Zychalprzedstawił planowane inwestycje na rok 2019:

  – remont elewacji szkoły,

  – założenie paneli słonecznych na dachu budynku,

  – oświetlenie boisk sportowych,

  – zamontowanie szlabanu przy wjeździe na teren szkoły.

  Dyrektor poinformował również o przekazaniu szkole 21 oczyszczaczy powietrza przez Radę Dzielnicy Prądnik Biały. Oczyszczacze powietrza zostaną ustawione w salach gimnastycznych, świetlicy i w wybranych salach lekcyjnych.

  Następnie Dyrektor omówił plan przebiegu imprez okolicznościowych, związanych
  z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości:

  – bieg niepodległościowy uczniów szkół SP 58 oraz SP 68, planowany na 5 października,

  – „Wieczornica”- część artystyczna, uroczyste odśpiewanie pieśni patriotycznych połączone z pokazem slajdów, które odbędzie się w sali gimnastycznej, 9 listopada o godzinie 18:00,

  – niepodległościowy pokaz sztucznych ogni, zorganizowany na boisku szkolnym, 9 listopada ok. godz. 19:00.

  Dyrektor przedstawił sprawy bieżące:

  – omówienie kwestii ubezpieczeń uczniowskich,

  – zachęcenie wszystkich rodziców do udziału w cyklu spotkań, poświęconych problemowi zagrożeń od uzależnień,

  – poinformowanie o planowanej wycince najstarszych drzew z terenu szkoły, która nastąpi po 15 października.

  Ad. 2

  Członkowie Rady Rodziców skierowali wnioski i zapytania do Dyrektora:

  – poruszano bieżące kwestie dydaktyczne,

  – zwrócono uwagę na nieodpowiednie zachowania uczniów klas starszych,

  – zgłoszono nieprawidłowości w procedurze odbioru uczniów ze świetlicy szkolnej,

  – zapytano o możliwość zorganizowania zajęć z etyki dla uczniów nieuczęszczających na religię katolicką.

  Ad. 3

  Przewodniczący Rady Rodziców pan Marek Bryła omówił sprawy organizacyjne:

  – wybrano przedstawicieli Rady Rodziców (przez aklamację) : Marek Bryła (przewodniczący), Katarzyna Gurniak (zastępca przewodniczącego), Marta Łuc (skarbnik), Katarzyna Stępniak-Gil (sekretarz),

  – ustalono, że nie ulegają zmianie wysokości składek na RR. Składka podstawowa wynosi 50 zł od ucznia. W przypadku uczęszczania do szkoły dwóch uczniów z jednej rodziny, składka wynosi 40 zł (od osoby), a w przypadku trzech lub więcej uczniów 30 zł (od osoby). Wpłaty należy kierować na konto RR do końca października,

  – wyznaczono datę następnego zebrania na 10 października 2018 roku, o godzinie 18:00.

   

   

  Przewodniczący RR                                                                                 Sekretarz RR

  Marek Bryła                                                                                Katarzyna Stępniak-Gil