• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Aktualności z życia szkoły

  Protokół Zebrania Rady Rodziców

  Dnia 28 listopada odbyło się Zebranie Prezydium Rady Rodziców. Protokół w załączeniu.

  Protokół RR 28 listopada 2018

   

  PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW SP NR 58 W KRAKOWIE

  W dniu 28 listopada 2018 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej  nr 58 w Krakowie.

  Porządek obrad:

  1. Spotkanie zastępcy przewodniczącego, pani Katarzyny Gurniak z Radą Rodziców. Poinformowanie Rady o sprawach bieżących, przekazanie najważniejszych informacji.
  2. Wnioski i zapytania członków Rady Rodziców.

  Ad. 1

  Pani Katarzyna Gurniak przekazała członkom Rady Rodziców następujące informacje:

   

  – zakupienie przez Radę Rodziców cukierków na szkolne Mikołajki,

   

  – poinformowanie o  planach remontu elewacji i ocieplenia budynku szkoły, przewidzianego na przyszły rok szkolny,

   

  – przekazanie informacji na temat odbywających się w szkole dni otwartych.

  Ad. 2

   

  Wnioski i sugestie członków Rady Rodziców do zastępcy przewodniczącego, pani Katarzyny Gurniak:

   

  – poruszenie kwestii związanych z lekcjami języka angielskiego w klasach I-III oraz w klasie IV,

   

  – zasugerowanie podwyższenia temperatury powietrza w sali gimnastycznej,

   

  – zasugerowanie uporządkowania tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku   szkolnego.

   

  Datę następnego zebrania Rady Rodziców zaplanowano na marzec.

   

   

   

  Zastępca Przewodniczącego RR                                                                   Sekretarz RR

   

  Katarzyna Gurniak                                                                             Katarzyna Stępniak-Gil