• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Aktualności z życia szkoły

  Protokół zebrania Rady Rodziców

  PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW SP NR 58 W KRAKOWIE

  W dniu 08 października 2018 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej  nr 58 w Krakowie.

  Porządek obrad:

  1. Spotkanie zastępcy przewodniczącego, pani Katarzyny Gurniak z Radą Rodziców. Poinformowanie Rady o sprawach bieżących, przekazanie najważniejszych informacji.
  2. Wnioski i zapytania członków Rady Rodziców.

  Ad.1

  Pani Katarzyna Gurniak przekazała Radzie Rodziców następujące informacje:

  – podziękowania za wpłaty dokonywane na konto RR,

  – przekazanie podziękowań nauczycieli wychowania fizycznego za sfinansowanie przez RR   strojów sportowych młodzieży uczestniczącej w „Biegu Niepodległościowym”,

  -omówienie kwestii ubezpieczenia NW,

  – poinformowanie o konieczności wyrażenia zgody Rodziców na fotografowanie dziecka przez firmę fotograficzną, w trakcie trwania roku szkolnego.

  – omówienie spraw związanych z organizacją Dnia Nauczyciela,

  – poinformowanie o planach sfinansowania ze środków RR nowości czytelniczych do biblioteki szkolnej. Przekazanie informacji o trwającej zbiórce książek do biblioteki (książki, szkolne lektury, bajki, czasopisma w dobrym stanie,  można przekazywać bibliotece przez cały rok szkolny).

  Ad.2

  Wnioski i sugestie członków RR do zastępcy przewodniczącego, pani Katarzyny Gurniak:

  – omówienie kwestii funkcjonowania dziennika elektronicznego, problemów wynikających z braku systematycznego wpisywania ocen do dziennika,

  – zgłoszenie, zdarzających się wciąż, nieprawidłowości związanych z odbiorem dzieci ze świetlicy szkolnej,

  – rozważenie zakupu ze środków RR baterii umywalkowych w łazience na I piętrze, oraz uchwytów na papier toaletowy w łazienkach dla klas młodszych.

  Datę następnego zebrania Rady Rodziców wyznaczono na 28.11.2018 r. (środa), godzina 18:00.

  Zastępca Przewodniczącego RR                                                             Sekretarz RR

  Katarzyna Gurniak                                                                     Katarzyna Stępniak-Gil