• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Rada rodziców

  Konkursy przedmiotowe 2018/2019

  Dyrektor Szkoły informuje o Konkursach przedmiotowych dla uczniów Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

  Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019

  Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości wykaz zajęć dodatkowych.

  Program „Dobry start”

  Dyrektor Szkoły informuje o rozpoczęciu realizacji programu „Dobry start”. Szczegóły znajdują się pod podanym linkiem.

  Adres mailowy Rady Rodziców Szkoły

  Dyrektor Szkoły wraz z Panem Przewodniczącym Rady Rodziców Szkoły podaje adres mailowy Rady Rodziców

  Odezwa – prośba

  Dyrektor Szkoły zwraca się z prośbą o dokonanie 1% odpisu na rzecz Szkoły

  Egzamin ósmoklasisty rok szkolny 2018/2019

  Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości pokazowe Arkusze egzaminacyjne dla uczniów klas ósmych w roku szkolnym 2018/2019

  Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

  Dyrektor Szkoły podaje do informacji treść broszury skierowanej do Rad Rodziców.

  Szlachetna Paczka

  Pedagog Szkolny informuje o Akcji „Szlachetna Paczka”

  Wyprawka szkolna 2017

  Dyrektor Szkoły informuje o programie „Wyprawka szkolna”

  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

  Dyrektor Szkoły informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych