• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Rada rodziców

  Ubezpieczenie uczniów od NW

  Dyrektor Szkoły informuje o numerze konta, na które należy wpłacać zebrane kwoty na ubezpieczenie uczniów od NW.

  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

  Dyrektor Szkoły przekazuje bieżące informacje dla Rodziców i Uczniów klas ósmych

  Konkursy przedmiotowe 2018/2019

  Dyrektor Szkoły informuje o Konkursach przedmiotowych dla uczniów Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

  Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019

  Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości wykaz zajęć dodatkowych.

  Egzamin ósmoklasistów

  Dyrektor Szkoły informuje o terminiach oraz zasadach rektutacji do szkół ponadpodstawowych.

  Program „Dobry start”

  Dyrektor Szkoły informuje o rozpoczęciu realizacji programu „Dobry start”. Szczegóły znajdują się pod podanym linkiem.

  Adres mailowy Rady Rodziców Szkoły

  Dyrektor Szkoły wraz z Panem Przewodniczącym Rady Rodziców Szkoły podaje adres mailowy Rady Rodziców

  Odezwa – prośba

  Dyrektor Szkoły zwraca się z prośbą o dokonanie 1% odpisu na rzecz Szkoły

  Egzamin ósmoklasisty rok szkolny 2018/2019

  Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości pokazowe Arkusze egzaminacyjne dla uczniów klas ósmych w roku szkolnym 2018/2019

  Kraków dla Rodziny „N” – Informacja

  Dyrektor Szkoły informuje o Krakowskim Programie – Kraków dla Rodziny „N”.