• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Rada rodziców

  Egzaminy klas 8

  Dyrektor Szkoły przekazuje informację dotyczącą egzaminów klas 8

  Organizacja zajęć opiekuńczych

  Dyrektor Szkoły informuje o organizacji pracy Szkoły

  List Pana Prezydenta Miasta Krakowa

  Dyrektor Szkoły publikuje list Pana Prezydenta Miasta Krakowa

  Informacja o pracy Szkoły

  Dyrektor informuje o trudnościach w organizacji pracy Szkoły

  Rekolekcje Wielkopostne

  Dyrektor Szkoły informuje o terminie Rekolekcji Wielkopostnych

  Protokół Zebrania Rady Rodziców

  Dyrektor Szkoły publikuje Protokół Zebrania Rady Rodziców.

  Zajęcia dodatkowe – zapasy

  Dyrektor Szkoły informuje o zajęciach dodatkowych dla uczniów Szkoły

  Nowy podział godzin (od 4 marca)

  Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości nowy podział godzin.

  Zebranie z Rodzicami klas VIII

  Dyrektor Szkoły zaprasza Rodziców klas VIII na spotkanie w sprawie rekrutacji do Szkół ponadpodstawowych.

  Terminy rekrutacji do Szkół ponadpodstawowych

  Dyrektor Szkoły przekazuje informację o Zarządzeniu MKO w sprawie terminów rekrutacji do Szkół ponadpodstawowych.