• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Aktualności z życia szkoły

  Rekrutacja do klas I 2022/23

  Dyrektor Szkoły informuje, że 1 marca rusza rekrutacja do klas I roku szkolnego 2022/2023. Planuje się utworzenie dwóch klas I. Priorytet mają dzieci zamieszkujące w rejonie Szkoły.

  Rekrutacja ruszy 1 marca 2022.  Dyrektor Szkoły przekazuje do wiadomości Terminarz rekrutacji:

  Terminarz – rekrutacja 2022/2023

  Data

  Zdarzenie

  01.03 – 31.03

  Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców (godz. 9.00), przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora; elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 02.03 (godz. 8:00) do 31.03 (godz. 16:00)

     
     

  01.03 – 01.04

  Weryfikacja wniosków przez szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

  29.04 godz 09.00

  Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach

  04.05 – 13.05

  Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dzieci do szkoły – składanie oświadczeń w godzinach ustalonych przez dyrektora

  16.05 godz. 12:00

  Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

  Rekrutacja uzupełniająca

  17.05 – 24.05

  Rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków w szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora (jedynie w formie papierowej)

     
     

  17.05 – 25.05

  Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

  10.06 godz. 9:00

  Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

  13.06 – 17.06

  Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzanie woli przyjęcia – składanie oświadczeń w godzinach ustalonych przez dyrektora

  20.06 godz. 9:00

  Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

  Informacje szczegółowe znajdują się pod niżej podanym linkiem

  https://portaledukacyjny.krakow.pl/196470,artykul,ewidencja_zapisow_do_szkol_podstawowych.html?_ga=2.187199720.1553397426.1644910058-680512906.1583230967