• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Aktualności z życia szkoły

  Ważna informacja! – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości zmianę w Ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

  http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/67f76e69-3865-4130-a113-76977cb26a00

  Ogłoszenie nr 540226868 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu