• (12) 415 13 47
  • szkola58@interia.pl
  • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
  • Aktualności z życia szkoły

    Wyprawka szkolna 2017

    Dyrektor Szkoły informuje o kryteriach i zasadach korzystania z rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna”

    http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212326,1812,komunikat,wyprawka_szkolna_2017-_termin_przyjmowania_wnioskow__druk_wniosku__rozporzadzenie.html