• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Aktualności z życia szkoły

  Zasady organizacji pracy szkoły

  Od dnia 25 maja ruszą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki dla klas I – III. W związku z tym podaje się do wiadomości zasady organizacji tych zajęć na terenie naszej Szkoły. Zasady zostały opracowane na podstawie Wytycznych GIZ, MZ, MEN.

  Zasady organizacji – SP 58

  https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych