• (12) 415 13 47
  • szkola58@interia.pl
  • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
  • Aktualności z życia szkoły

    Zawieszenie zajęć

    Dyrektor Szkoły informuje, że wszystkie zajęcia zostają zawieszone do dnia 24 maja 2020 roku. Nadal obowiązuje Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 – nauczanie zdalne (Dz. U.  dnia 20 marca 2020 poz. 493)