• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Oferta

  Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną. Rzetelnie kształcimy umiejętności uczniów, wspieramy ich indywidualny rozwój. Pragniemy wychowywać w atmosferze odpowiedzialności i tolerancji, zgodnie z hasłem:

  Humanistyczny świat ojczyzną człowieka

  Nasza szkoła posiada:

  • Pracownię komputerową z Internetem
  • Bibliotekę z czytelnią
  • Dwie sale gimnastyczne
  • Trzy boiska, bieżnię i skocznię w dal
  • Świetlicę
  • Sklepik
  • Stołówkę

  Zapewniamy:

  • Wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
  • Opiekę w świetlicy szkolnej od godz. 7:00 do 17:00
  • Obiady w stołówce szkolnej od godz. 12:00 do 14:00
  • Opiekę pedagoga
  • Opiekę pielęgniarską

  Proponujemy:

  • Zajęcia pozalekcyjne – muzyczne, teatralne, plastyczne, polonistyczne, historyczne, ekologiczne, informatyczne, turystyczne, sportowe
  • Wycieczki wykorzystujące bogactwo kulturowe regionu
  • Wyjazdy na „Zielone szkoły”

  Podczas wewnętrznego badania jakości pracy szkoły przeprowadzonej przez Krakowskie Kuratorium – Delegatura Kraków – Krowodrza, stwierdzono następujące mocne strony naszej placówki:

  • Szacunek do nauczycieli
  • Pomoc nauczycieli uczniom z trudnościami w nauce
  • Rozwijanie zainteresowań uczniów
  • Ocenianie zachowania
  • Właściwe relacje pomiędzy uczniami i nauczycielami, rodzicami i nauczycielami oraz rodzicami i dyrektorem
  • Docenianie osiągnięć uczniów przez nauczycieli
  • Kształcenie umiejętności uczniów w zakresie rozwiązywania problemów własnych i planowania rozwoju
  • Udzielanie pomocy uczniom w trudnościach w nauce
  • Znajomość kryteriów oceniania zachowania uczniów
  • Informowanie o problemach wychowawczych klasy

  Zapraszamy do współpracy Uczniów i Rodziców!