• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Rada rodziców

  Ogłoszenia i protokoły z odbytych zebrań rady rodziców
  zobacz

  Dokumenty szkolne

  Wszystkie dokumenty obowiązujące w roku szkolnym
  zobacz

  Rekrutacja

  Informacje dotyczące rekrutacji do szkół podstawowych
  zobacz

  Dzień otwarty

  Rekrutacja rok szkolny 2023/2024

  Prośba o odpis 1,5%

  W imieniu Uczniów Dyrektor Szkoły prosi o odpis 1% na rzecz Szkoły

  ODPIS 1% – ROZLICZENIE

  Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości publicznej Sprawozdanie z odpisu 1%

  Cykl spotkań dla Rodziców

  Dyrektor Szkoły przekazuje informację dla Rodziców.

  Podziękowanie za odpis 1%

  Podziękowanie dla Darczyńców

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23

  Dyrektor Szkoły informuje

  Zebranie z Rodzicami klas I – 2022/23

  Zebranie z Rodzicami uczniów klas I.

  Program pilotażowy SCWEW

  Dyrektor Szkoły przekazuje informację o pilotażu edukacji włączającej realizowanym przez Szkołę

  Gratulujemy

  Dyrektor Szkoły informuje o sukcesie Ucznia naszej Szkoły.

  Rekrutacja do klas I r. szk. 2022/2023

  Dyrektor Szkoły przekazuje informację o dzieciach zakwalifikowanych do klas I przyszłego roku szkolnego.