• (12) 415 13 47
  • szkola58@interia.pl
  • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
  • Aktualności z życia szkoły

    Szkolny konkurs talentów

    Regulamin szkolnego  konkursu  talentów skierowanego do wszystkich  uczniów  SP 58 w Krakowie, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, talent

    Regulamin szkolnego konkursu „Mam talent”