• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Rada rodziców

  Nowy podział godzin!

  Od dnia 30 września (poniedziałek) będzie obowiązywał nowy podział godzin.

  Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

  Dyrektor Szkoły informuje o dniach wolnych od zajęć w roku szkolnym 2019/2020

  Szkolnictwo zawodowe – dzień otwarty

  Dyrektor Szkoły przesyła informację dla uczniów klas ósmych

  EGZAMIN KLAS ÓSMYCH!

  Dyrektor Szkoły przypomina o terminie egzaminu ósmoklasistów

  Egzaminy klas 8

  Dyrektor Szkoły przekazuje informację dotyczącą egzaminów klas 8

  List Pana Prezydenta Miasta Krakowa

  Dyrektor Szkoły publikuje list Pana Prezydenta Miasta Krakowa

  Informacja o pracy Szkoły

  Dyrektor informuje o trudnościach w organizacji pracy Szkoły

  Protokół Zebrania Rady Rodziców

  Dyrektor Szkoły publikuje Protokół Zebrania Rady Rodziców.

  Zajęcia dodatkowe – zapasy

  Dyrektor Szkoły informuje o zajęciach dodatkowych dla uczniów Szkoły

  Zebranie z Rodzicami klas VIII

  Dyrektor Szkoły zaprasza Rodziców klas VIII na spotkanie w sprawie rekrutacji do Szkół ponadpodstawowych.