• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Rada rodziców

  Organizacja roku szkolnego

  Dyrektor Szkoły informuje o organizacji roku szkolnego

  Krakowski Tydzień Zawodowców

  Dyrektor Szkoły przekazuje informację o VI edycji Krakowskiego Tygodnia Zawodowców

  Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

  Dyrektor Szkoły informuje o dniach wolnych od zajęć w roku szkolnym 2019/2020

  List Pana Prezydenta Miasta Krakowa

  Dyrektor Szkoły publikuje list Pana Prezydenta Miasta Krakowa

  Informacja o pracy Szkoły

  Dyrektor informuje o trudnościach w organizacji pracy Szkoły

  Protokół Zebrania Rady Rodziców

  Dyrektor Szkoły publikuje Protokół Zebrania Rady Rodziców.

  Zajęcia dodatkowe – zapasy

  Dyrektor Szkoły informuje o zajęciach dodatkowych dla uczniów Szkoły

  Protokół zebrania Rady Rodziców

  W dniu 8 października odbyło się zebranie Rady Rodziców Szkoły.

  Protokół Zebrania Prezydium Rady Rodziców Szkoły.

  Dyrektor publikuje Protokół Zebrania Rady Rodziców naszej Szkoły

  Zmiana podziału godzin!

  Dyrektor Szkoły informuje, że od dnia 1 października zmieniony zostanie podział godzin.