• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Dokumenty

  Plan postępowań na 2024 r. (wersja 2)

  25 kwietnia 2024

   

  Informacja o planowanym zamówieniu dla postępowań o wartości szacunkowej wyższej niż 130 000 zł.

  Plan postępowań

  16 stycznia 2024

   

  Informacja o planowanym zamówieniu dla postępowań o wartości szacunkowej wyższej niż 130 000 zł.

  Wykaz zawartych umów

  20 marca 2017

  Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń

  Budżet szkoły na rok 2016

  8 marca 2016

  Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991 Dz. U. z 2012 poz. 941; poz. 979; z 2013 poz. 87; 827 ze zm.) Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości budżet Szkoły na rok 2016.

  Dział 801, Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

  Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  9 października 2015

  Przedstawiamy zmiany dot. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata oraz załącznik – Postępowanie w przypadku zgłoszenia szkody NNW „Oświata”

  Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  2 września 2015

  Przedstawiamy Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata” oraz załącznik – Oświadczenie opiekuna ustawowego, do dołączenia do zgłoszenia szkody z NNW dla Gothaer TUSA

  Regulamin wycieczek szkolnych

  25 sierpnia 2015

  Regulamin wycieczek szkolnych – Szkoła Podstawowa nr 58 w Krakowie, ul. Stanisława Pigonia 2.

  Procedury wydawania duplikatów dokumentów w SP 58

  1 lutego 2015

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 w Krakowie informuje, że w naszej szkole obowiązują następujące procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych i kart rowerowych.

  Zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych

  16 stycznia 2014

  W załączniku przedstawiamy instrukcję dot. zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych: