• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Rada rodziców

  Zmiany w podziale godzin

  W drugim okresie bieżącego roku szkolnego nastąpią niewielkie zmiany w podziale godzin, który będzie obowiązywał od 28 stycznia (poniedziałek).

  Prośba – Odezwa

  Dyrektor Szkoły zwraca się z prośbą do wszystkich o dokonanie odpisu 1% na rzecz Szkoły

  Komunikat w sprawie rekrutacji do Szkół ponadpodstawowych

  Dyrektor Szkoły informuje o rekrutacji do Szkół ponadpodstawowych oraz ilości planowanych klas pierwszych.

  Protokół zebrania Rady Rodziców

  W dniu 8 października odbyło się zebranie Rady Rodziców Szkoły.

  Protokół Zebrania Prezydium Rady Rodziców Szkoły.

  Dyrektor publikuje Protokół Zebrania Rady Rodziców naszej Szkoły

  Zmiana podziału godzin!

  Dyrektor Szkoły informuje, że od dnia 1 października zmieniony zostanie podział godzin.

  Ubezpieczenie uczniów od NW

  Dyrektor Szkoły informuje o numerze konta, na które należy wpłacać zebrane kwoty na ubezpieczenie uczniów od NW.

  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

  Dyrektor Szkoły przekazuje bieżące informacje dla Rodziców i Uczniów klas ósmych

  Konkursy przedmiotowe 2018/2019

  Dyrektor Szkoły informuje o Konkursach przedmiotowych dla uczniów Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

  Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019

  Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości wykaz zajęć dodatkowych.