• (12) 415 13 47
 • szkola58@interia.pl
 • ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków
 • Rada rodziców

  Rekolekcje Wielkopostne

  Dyrektor Szkoły informuje o terminie Rekolekcji Wielkopostnych

  Protokół Zebrania Rady Rodziców

  Dyrektor Szkoły publikuje Protokół Zebrania Rady Rodziców.

  Zajęcia dodatkowe – zapasy

  Dyrektor Szkoły informuje o zajęciach dodatkowych dla uczniów Szkoły

  Nowy podział godzin (od 4 marca)

  Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości nowy podział godzin.

  Zebranie z Rodzicami klas VIII

  Dyrektor Szkoły zaprasza Rodziców klas VIII na spotkanie w sprawie rekrutacji do Szkół ponadpodstawowych.

  Terminy rekrutacji do Szkół ponadpodstawowych

  Dyrektor Szkoły przekazuje informację o Zarządzeniu MKO w sprawie terminów rekrutacji do Szkół ponadpodstawowych.

  Zmiany w podziale godzin

  W drugim okresie bieżącego roku szkolnego nastąpią niewielkie zmiany w podziale godzin, który będzie obowiązywał od 28 stycznia (poniedziałek).

  Prośba – Odezwa

  Dyrektor Szkoły zwraca się z prośbą do wszystkich o dokonanie odpisu 1% na rzecz Szkoły

  Komunikat w sprawie rekrutacji do Szkół ponadpodstawowych

  Dyrektor Szkoły informuje o rekrutacji do Szkół ponadpodstawowych oraz ilości planowanych klas pierwszych.

  Protokół zebrania Rady Rodziców

  W dniu 8 października odbyło się zebranie Rady Rodziców Szkoły.